Föreningsstämma

Föreningsstämma

Föreningsstämma 2021

Torsdag den 17 juni 2021 var det ordinarie föreningsstämma. Mötet hölls på Sjöliden och möjlighet att delta digitalt via Teams gick också.


Protokoll
Protokoll från föreningsstämman 2021


Kallelse

Kallelse med dagordning, länk till pdf-dokument


Handlingar till föreningsstämman, länk till dokument


Föreningsstämma 2020

Protokoll

Protokoll från föreningsstämman 2020

Handlingar till årsstämman, länk till dokument


Föreningsstämma 2019
Länk till dokument:

Protokoll föreningsstämma 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Resultaträkning och balansrapport 2018

Revisionsberättelse

Styrelsens framställan 2019

Budget 2019

Motioner 2019Föreningsstämma 2018

Länk till dokument:

Protokoll föreningsstämman

Verksamhetsberättelse 2017

Resultat- och balansrapport 2017, inkl budget 2018

Budget 2018

Framställan - styrelsens framställning och förslag till åtgärder verksamhetsåret 2019

Styrelsens förslag till ersättningar till styrelse och revisorerFöreningsstämman 2017

Protokoll föreningsstämmman

Dagordning och kallelse

Verksamhetsberättelse 2016

Slutrapport  2016 -  balansrapport, resultatrapport och revisionsberättelse

Framställan - styrelsens framställning och förslag till åtgärder verksamhetsåret 2017

Framställan 2 - styrelsens framställning och förslag till åtgärder verksamhetsåret 2017