Om föreningen

Om föreningen

Som fastighetsägare är du en av cirka 400 medlemmar i Vik-Fruviks Vägförening. Föreningen

ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Det är till skötsel och underhåll som din årsavgift används.


Vägförening bildades 1960 enligt lagen om enskilda vägar. Med anledning av ny lagstiftning ombildades föreningen 2002 enligt anläggningslagen och omfattar cirka 400 fastigheter.


Utdebitering

Utdebiteringen för 2019 är 500 :- per andel. Föreningsstämma protokoll
Föreningstämma 2019, protokoll

Föreningsstämma 2018, protokoll

Föreningsstämma 2017, protokoll

Föreningsstäma 2016, protokoll

Föreningsstämma 2015, protokoll

Föreningsstämma 2014, protokoll


Verksamhet och ekonomi

20182017

Framställan - styrelsens framställning och förslag till åtgärder verksamhetsåret 2017

Framställan 2 - styrelsens framställning och förslag till åtgärder verksamhetsåret 2017


2016

Verksamhetsberättelse 2016

Slutrapport  2016 -  balansrapport, resultatrapport och revisionsberättelse


Förslag budget 2016

Förslag utdebiteringar 2016

Förslag åtgärder 2016


2015

Verksamhetsberättelse 2015

Revisionsberättelse 2015

Resultat- och balansrapport 2015


2014

Verksamhetsberättelse 2014

Revisionsberättelse och balansrapport 2014

Resultatrapport 2013-2014, förslag budget 2015


2013

Verksamhetsberättelse 2013

Revisionsberättelse  och balansrapport 2013