Vägbelysning

Belysning

Anmäl trasig gatubelysning eller ställ en fråga om belysning

Vid felanmälan: Sök upp den felaktiga belysningsstolpen i kartan och notera numret. Ange sedan stolpens nummer i din felanmälan. Länk till belysningskartan

 
 
 
 

Karta över vägbelysning
Via länken nedan finns en karta föreningens vägbelysning. Samtliga belysningsstolpar finns med och har ett unikt nummer. 


Vägbelysningskarta


Vägföreningens belysningsansvarige samordnar frågor om gatubelysningen.


Plan för gatubelysning

Styrelsen har tagit fram en plan för belysningen inom vägföreningen. I dokumentet "prioriterad gatubelysning"  kan du läsa om vad som prioriteras.