Styrelse

VÄGFÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen träffas 6-8 gånger per år. 

Ordförande

Diana  Zetterberg Rogers

Sekreterare

Torbjörn Andersson

Kassör

Henrik Johnson

Ledamot, vice ordförande

Torbjörn Berg

Vägfogde

Freddie Eriksson

Suppleant

Magnus Danielsson


Suppleant, webbansvarig

Hanna Lindstedt Hallsten
Revisor, valberedningRevisor

Anders Wetterholm


Revisorsuppleant

Viktoria Sterner

Jan Bäckström

Valberedning

Föreningsstämman beslöt att uppdra till styrelsen att utse två medlemmar att ingå i valberedningen, varav en ledamot gärna får vara från Haghulta-Fruviksområdet.

Uppdaterad 2022-06-06

AKTUELLT 

Hör av dig till styrelsen

Styrelsen träffas den ca 6-8 gånger per år. Har du en fråga? Mejla den till någon i styrelsen. Se kontaktuppgifter på sidan.


Styrelsen gör också minst en gång per år en översyn av föreningens vägar.


Föreningsstämman 2022
Protokoll från föreningsstämman 2022 finns här