Styrelse

VÄGFÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen träffas 6-8 gånger per år. 

Ordförande

Diana  Zetterberg Rogers

Sekreterare

Torbjörn Andersson

Kassör

Henrik Johnson

Ledamot, vice ordförande

Torbjörn Berg


Vägfogde

Freddie Eriksson

Suppleant

Magnus Danielsson


Suppleant, webbansvarig

Hanna Lindstedt Hallsten
Revisor, valberedningRevisor

Anders Wetterholm


Revisorsuppleant

Per Hallsten

Jan Bäckström

Valberedning

Rikard Hänström

Julie Hansen

AKTUELLT 

Föreningsstämma 2021 flyttas fram. 
Stämman brukar som hållas i april flyttas fram på grund av rådande omständigheter med pandemin. Styrelsen återkommer med nytt datum. 


Styrelsen sammanträder

Styrelsen träffas den ca 6-8 gånger per år. Har du en fråga? Mejla den till någon i styrelsen. Se kontaktuppgifter på sidan.


Protokoll från föreningsstämman 2020 finns här


Belysningsdokument.

-Utredning styrelseni