Styrelse

VÄGFÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen träffas 6-8 gånger per år. 

Ordförande

Diana  Zetterberg Rogers

Sekreterare

Torbjörn Andersson

Kassör

Henrik Johnson

Ledamot, vice ordförande

Torbjörn Berg


Vägfogde

Freddie Eriksson

Suppleant

Magnus Danielsson


Suppleant, webbansvarig

Hanna Lindstedt Hallsten
Revisor, valberedningRevisor

Theresia Hänström


Revisorsuppleant

Viktoria Sterner

Jan Bäckström

Valberedning

Rikard Hänström

Julie Hansen

AKTUELLT 

 Styrelsen sammanträder

Styrelsen träffas den ca 6-8 gånger per år. Har du en fråga? Mejla den till någon i styrelsen. Se kontaktuppgifter på sidan.


Styrelsen gör också minst en gång per år en översyn av föreningens vägar.


Senaste föreningsstämman
Protokoll från föreningsstämman 2021 finns här