Anmäl ägarbyte

ÄGARBYTE

Meddela vägföreningen om du säljer din fastighet via formuläret nedan. Fakturan för medlemsavgiften skickas till den som vid årsmötet är antecknad i debiteringslängden som ägare. Avgiften gäller för kalenderår och förfaller till betalning på dag som årsmötet beslutar, vanligtvis den 31 maj. Vid försäljning är köpare och säljare solidariskt betalningsansvariga för årets avgift. Någon fördelning av avgiften mellan köpare och säljare görs inte. 


Anmälan skickas till styrelsen.