VA-projekt Näverängsvägen

VA-projekt Näveringsvägen - hösten 2023


I början av oktober startar Värmdö kommun arbetet med att bygga ut cirka 200 meter huvudledningar och ett antal avstättningar för vatten och spillvatten (VA) på Näverängsvägen. Under vardgar, när arbetet pågår, är  Näverängsvägen avstängd för fordonstrafik. Gång- och cykelvägen mot Hagaberg påverkas också då den kommer att vara en provosorisk byggväg.


Arbetet startar under vecka 40 och beränas vara klar till årsskiftet 2023/2024. 


Provosorisk byggväg
Delar av Näverängsvägen stängs av dagtid vilket innebär att en provosorisk byggväg kommer att användas under byggtiden. Byggvägen upprättas på gång- och cykelbanan mellan Näverängsvägen och Blåklocksvägen.
Under arbetstider för VA-utbyggnaden kommer vägen kunna användas både av gående och för trafik. Alla tider utöver arbetspassen återgår gång- och cykelvägen till normalt läge.


Arbetstider - delar av Näverängsvägen avstängd

Arbete pågår måndag till torsdag kl 08.00 - 15.00 och fredag 08.00 - 12.00. Under dessa tider kommer delar av Näverängsvägen att vara avstängd för fordonstrafik. 


Övriga tider och dagar kommer gående och trafik kunna använda Näverängsvägen som normalt. 


Vid aktuta uttryckningar kommer passage att på Näverängsvägen att kunna lösas även under arbetstid.