Vägbelysning

Vägbelysning


Information om vägföreningens vägbelysning, planerat och löpande underhåll samt hur du felanmäler trasiga lampor.


Ny belysning på Näverängsvägen under våren 2024

Förhoppningen är att inom kort kunna påbörja nödvändiga gräv- och schaktningsarbeten på Näverängsvägen och Viks skogsväg, samt att dra markkabel och montera fundament för 6 st belysningsstolpar på vägavsnittet.

Belysningsstolparna planeras att stå på Näverängsvägens södra sida, således på motsatt sida som de befintliga trästolparna. I syfte att minimera påverkan för de närmast berörda fastigheterna har vägföreningen eftersträvat en placering mellan och strax utanför intilliggande fastighetsgränser. Den slutgiltiga placeringen kan komma att ändras, beroende på markförhållanden och befintliga markledningar, det är trångt under vägen. Länk till karta som visar placering av belysningsstolparna.


Stolparna, som monteras senare, får samma höjd (6 meter) som dagens trästolpar.  Ljuskällorna utgörs av led-armatur, av samma eller liknande typ som vägföreningen låtit montera under de senaste åren på Elofshällsvägen, Viks skolväg (vid skolan), Silverängsvägen, samt i större delen av Haghulta. Fördelarna med led-armatur är bland annat väsentligt längre livslängd, betydligt mindre underhåll, minskad elförbrukning, samt bättre och effektivare ljusbild.


I samband med ovanstående åtgärder sker även grävning för markkabel på Viks skogsväg.  Under ett senare skede är planen att dra markkabel samt montera nya stålstolpar med led-armatur längs hela Näverängsvägen och Viks skogsväg. När detta är avklarat kommer befintliga luftledningar att kapas, varpå det nya markbaserade belysningsnätet kan aktiveras.


Vägföreningen passar även på att lägga ned rör för fiberkabel, så att operatören (Skanova) kan flytta fiberkabeln från trästolparna. Därefter kan de gamla trästolparna avvecklas.


Karta över föreningens vägbelysning

I belysningskartan nedan finns samtliga stolpar och armaturer inom vägföreningens område utpekade. Varje belysningsstolpe har ett unikt nummer så det är lätt att hitta den stolpe du vill kolla upp.


Länk till belysningskartan >>


Strategi för modernisering av vägbelysning
"Prioriterade vägavsnitt för modernisering av vägbelysning i Vik-Fruvik", länk till dokument.


Löpande underhåll

Två gånger per år byts trasiga lampor.


Planerat underhåll

Styrelsen har beslutat byta ut gamla armaturer på stålstolpar till Led. Detta planeras ske löpande. Felanmälan av trasig vägbelysning

Anmäl trasig vägbelysning via formuläret nedan. Ange gärna numret på stolpen som du hittar i belysningskartan ovan. Vägföreningens belysningsansvarige samordnar frågor om gatubelysningen och felanmälda armaturer.