Vägbelysning

Vägbelysning


Information om vägföreningens vägbelysning, planerat och löpande underhåll samt hur du felanmäler trasiga lampor.


Karta över föreningens vägbelysning

I belysningskartan nedan finns samtliga stolpar och armaturer inom vägföreningens område utpekade. Varje belysningsstolpe har ett unikt nummer så det är lätt att hitta den stolpe du vill kolla upp.


Länk till belysningskartan >>


Vägbelysningen moderniseras 

På föreningsstämman 2022 fick styrelsen i uppdrag att fortsätta moderniseringen av föreningens vägbelysning och med
den prioritering som framgår av fastställd strategi "Prioriterade vägavsnitt för modernisering av vägbelysning i Vik-Fruvik".


Löpande underhåll

Två gånger per år byts trasiga lampor.


Planerat underhåll

Styrelsen har beslutat byta ut gamla armaturer på stålstolpar till Led. Detta planeras ske löpande. 


Status belysning februari 2023: 

Flera av de nya led-armaturerna på Högtorpsvägen är felanmälda och ur funktion på grund av att automatsäkringar löser ut.
Vår entreprenör har påbörjat felsökning men ännu inte funnit den underliggande orsaken till problemet.

Lagom till julhelgen företogs det senaste utbytet av felanmälda ljuskällor. För att pressa ner föreningens energiåtgång och därmed elkostnaderna passade vi samtidigt på att i förtid byta ut det tjugotal ljuskällor som ännu inte hade bytts ut till led-belysning. Därmed finns det inte heller kvar några kvicksilverhaltiga lampor i vårt vägområde.

Det här innebär dessutom att vägföreningens gatubelysning uppfyller EU:s så kallade Ekodesignsdirektiv. Det anger bland annat krav på olika produkters energianvändning. När det gäller vägbelysning så innebär direktivet i praktiken ett förbud mot ineffektiva ljuskällor och kvicksilverlampor.

Om föreningens vägbelysning

I dag består vår vägbelysning av 191 stolpar, där huvudparten - 117 st - utgörs av led-armatur. Ytterligare 58 stycken utgörs av äldre, kreosotimpregnerade trästolpar, som matas via luftledning, i vissa fall med blanktråd. Vidare finns ett mindre antal stålstolpar som ännu inte har uppgraderats med led-armatur. På Svarta backen återfinns 10 stycken nyare armaturer (med led-ljuskälla) av samma modell som används inom det angränsande Hagbergs vägområde. Eftersom de är relativt nya är det idag inte aktuellt att ersätta dessa med led-armaturer. Förutom ovanstående är ytterligare 9 stolpar anslutna till föreningens elnät, men då belysningen inte står i anslutning till vårt vägnät har föreningen beslutat att inte underhålla dessa. 

På föreningsstämman 2022 fick styrelsen i uppdrag att fortsätta moderniseringen av föreningens vägbelysning. I linje med detta monterades under sommaren ett 60-tal nya led-armaturer i Haghulta-Fruvík. Därmed blev de gamla armaturerna på samtliga stålstolpar i detta område ersatta med ny, strömsnål och effektiv led-armatur. Inom vägområdets övriga delar finns ett mindre antal äldre stålstolpar som även de ska uppgraderas med led-armatur.

Det är snart fem år sedan vi satte upp de första led-armaturerna i Vik-Fruvik. Så här långt har vi enbart goda erfarenheter av dessa. Vägföreningens ambition är att stegvis fortsätta denna utbyggnad.

 

Olika typer av led-belysning

Det kan vara på sin plats att klargöra skillnaden mellan led-armatur och ljuskällor av led-typ: I led-armaturer är ljuskällan en integrerad del av armaturen och kan inte bytas. En led-ljuskälla har däremot samma typ av skruvsockel (E27) som den klassiska glödlampan och kan därför enkelt monteras i äldre vägarmaturer. Led-armaturen är å andra sidan mer avancerad och strömsnål, samtidigt som den ger en bättre och starkare ljusbild och har en mycket längre livslängd.


Felanmälan av trasig vägbelysning

Anmäl trasig vägbelysning via formuläret nedan. Ange gärna numret på stolpen som du hittar i belysningskartan ovan. Vägföreningens belysningsansvarige samordnar frågor om gatubelysningen och felanmälda armaturer.