Vägbelysning

Vägbelysning
Karta över föreningens vägbelysning - 196 stolpar och armaturer

I belysningskartan nedan finns samtliga stolpar och armaturer inom vägföreningens område utpekade. Varje belysningsstolpe har ett unikt nummer så det är lätt att hitta den stolpe du vill kolla upp.


Länk till belysningskartan >>


Vägbelysningen moderniseras 

På föreningsstämman 2022 fick styrelsen i uppdrag att fortsätta moderniseringen av föreningens vägbelysning och med
den prioritering som framgår av fastställd strategi "Prioriterade vägavsnitt för modernisering av vägbelysning i Vik-Fruvik".


Planerat underhåll

Styrelsen har beslutat byta ut gamla armaturer på stålstolpar till Led. Detta planeras ske löpande. 


Status belysning augusti 2022: service och led-armatur nr 100 till Haghulta-Fruvik

Den 19 augusti 2022 utfördes senaste service i form av lampbyte mm på föreningens vägbelysning. Bland felanmälningarna återfanns klagomål på hastigt blinkande ljuskällor, något som kan uppfattas som minst lika irriterande som en lampa som inte lyser alls.

I Haghulta-Fruvik monterades samma datum områdets 100:e led-armatur. Därmed har de gamla armaturerna på samtliga stålstolpar i detta område ersatts av ny, strömsnål och effektiv led-armatur. I samband med de nya armaturerna har det uppstått ett begränsat fel med avsäkringen, vilket påverkar 6 st stolpar längs Haghultavägen. Vi har gett vår el-enterprenör uppgift att felsöka och åtgärda detta.


Led-armaturer och ljuskällor av led-typ

Parallellt med montering av led-armaturer använder vägföreningen enbart ljuskällor av led-typ när vi byter ut trasiga lampor. Till skillnad mot tidigare belysning är led-lamporna helt fria från kvicksilver och drar dessutom betydligt mindre ström. Däremot kan led-lamporna möjligen vara mer känsliga för störningar som t ex "spikar" eller blixtnedslag i elnätet.


Det kan här vara på sin plats att klargöra skillnaden mellan led-armatur och ljuskällor av led-typ: I led-ar

maturer är ljuskällan en integrerad del av armaturen och kan inte bytas. En led-ljuskälla har däremot samma typ av skruvsockel (E27) som den klassiska glödlampan och kan därför enkelt monteras i äldre vägarmaturer. Led-armaturen är å andra sidan mer avancerad och strömsnål, samtidigt som den ger en bättre och starkare ljusbild och har en mycket längre livslängd.

Det har nu gått fyra år sedan vi satte upp de första led-armaturerna i Vik-Fruvik. Så här långt har vi enbart goda erfarenheter av dessa. Vägföreningens ambition är att stegvis fortsätta denna utbyggnad till dess hela vårt vägområde är belyst av led-armatur.


Löpande underhåll

Två gånger per år byts trasiga lampor.


Felanmälan av trasig vägbelysning

Anmäl trasig vägbelysning via formuläret nedan. Ange gärna numret på stolpen som du hittar i belysningskartan ovan. Vägföreningens belysningsansvarige samordnar frågor om gatubelysningen och felanmälda armaturer.