Start

Vägförening för dig som bor i Vik, Fruvik och Torshäll.


Dags för föreningsstämma  

Föreningsstämman hålls torsdag den 11 april, klockan 18.30.
Plats: Hemmesta matsal, 6-9. 
Den 29 februari var sista dag för att lämna motion. 

Kallelse med dagordning och övriga dokument finns att tillgå via länken nedan. 

Engagera dig i styrelsen - vi behöver nya förmågor

Vill du vara med och bidra till bättre vägar? Vi behöver nya förmågor till styrelsen. Anmäl ditt intresse via länken nedan. 

Protokoll från föreningsstämman 2023

Den 20 april hölls den årliga föreningsstämman. Protokollet och övriga dokument hittar du via länken nedan. 


Ny belysning på Näverängsvägen


I samband med att kommunen drog kommunalt VA på Näverängsvägen i höstas skulle det i anslutning till pågående schaktning även förberdas för ny vägbelysning. Vintern pausade arbetet  och nu är förhoppningen att inom kort, under våren, börja gräv- och schaktningsbarbeten på Näverängsvägen och Viks skogsväg. Arbetet innefattar även att dra markkabel och montera fundament för 6 stycken belysningsstolpar på vägavsnittet. 

Läs mer om den planerade belysningen via knappen nedan. 

VAD GÄLLER FÖR BUSKAR OCH TRÄD

Här finns information om vad som gäller vid utfarter, för staket och tomter vid gator för att sikten ska vara bra för alla trafikanter i området.

Vägföreningen har cirka 400 medlemmar och ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

Efter snö kommer sand 
- vägskötsel när våren nalkas

Varje vår sopas och städas våra vägar och trottoarer. Arbetet påbörjas så snart det kan bedömas att risken för snöfall och nattforst är minimal.


Sopning och städning av vägar och trottoarer ska vara slutförd senast den 30 april varje år. Läs mer på sidan Skötsel av vägar. 

VÄGUNDERHÅLL

Föreningen ansvarar för snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Skötsel och underhåll av vägarna samordnas av vägfogden. Vill du felanmäla eller ställa en fråga om vägskötsel, klicka på knappen nedan.

Kontakta styrelsen


Har du någon fråga eller förslag till styrelsen är du varmt välkommen att höra av dig. Styrelsen träffas 6-8 gånger per år och du är vamt välkommen att höra av dig med förslag eller frågor. 

Skicka mejl via knappen nedan.