Start

Vägförening för dig som bor i Vik, Fruvik och Torshäll.


Vägföreningen har cirka 400 medlemmar och ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

KLIPP FÖR ATT HÅLLA SIKTEN FRI 

Gemensam insats för en säker miljö. 
22 juni - 6 juli finns uppsamlingsplatser för grenar, kvistar och sly


Genom att hålla efter grönskande buskar oh grenar skapar vi tillsammans en säker trafikmiljö inom området. Styrelsen uppmanar därför till en gemensam insats för att beskära siktskymmande träd, buskar och sly inom vägföreningens område. För att underlätta arbetsinsatsen ordnar vägföreningen med upphämtning av grenar och kvistar. 

Mellan den 22 juni - 6 juli kan du lämna ditt trädgårdsavfall på särskilda uppsamlingsplatser. Dessa är utmärkta med pinnar, platsband och skylt.

Uppsamlingsplatser

- Viks skogsväg/Näverängsvägen, korsningen

- Silverängsvägen 12

- Torshällsvägen, parkeringen mot busshållplatsen

Fruvik

- Bredvid Televerket

- Vändplatsen mot Skärgårdsvägen

- Gamla fotbollsplanen

- Fruviksvägen Gårds väg, slutet vid allmänningen

- Korsningen Fuviksvägen- Magnussons väg. 


Klipp för att hålla sikten fri - information som har delats ut till föreningens medlemmar, länk till pdf-dokument


VAD GÄLLER FÖR BUSKAR OCH TRÄD

Här finns information om vad som gäller vid utfarter, för staket och tomter vid gator för att sikten ska vara bra för alla trafikanter i området.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen träffas cirka 6-8 gånger per år. Varje år på våren gör styrelsen en så kallad vägsyn då samtliga vägar inom föreningen besiktigas.
Har du någon fråga till styrelsen skicka den till ordförande via knappen nedan. 

Vanliga frågor samlar vi under sidan "Frågor och svar. På sidan "Styrelse" hittar du styrelsens sammansättning.

Vi ser fram emot att höra från dig!

VÄGBELYSNING

Anmäl trasig belysning eller andra belysningsfrågor via länken nedan. Frågor om belysning samordnas av belysningsansvarige.
Planen för föreningens gatubelysning finns att läsa i rapporten
Prioriterad vägbelysning (länk till dokument)

VÄGUNDERHÅLL

Föreningen ansvarar för snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Skötsel och underhåll av vägarna samordnas av vägfogden. Vill du felanmäla eller ställa en fråga om vägskötsel, klicka på knappen nedan.

Postadress: Vik-fruvik vägförening,
c/o Henrik Johnson,
Silverängsvägen 12,
139 35 Värmdö

Copyright @ All Rights Reserved