Start

Vägförening för dig som bor i Vik, Fruvik och Torshäll.


Dags för föreningsstämma  - skicka in din motion i tid

Föreningsstämman hålls torsdag den 11 april, klockan 18.30.
Plats: Hemmesta matsal, 6-9. 
Motioner lämnas senast den 29 februari 2024. Skicka in din motion via länken nedan. 

VAD GÄLLER FÖR BUSKAR OCH TRÄD

Här finns information om vad som gäller vid utfarter, för staket och tomter vid gator för att sikten ska vara bra för alla trafikanter i området.

Engagera dig i styrelsen - vi behöver nya förmågor

Vill du vara med och bidra till bättre vägar? Vi behöver nya förmågor till styrelsen. Anmäl ditt intresse via länken nedan. 

Vinterväghållning

Styrelsen har beslutat att anlita Kentas Last och Schakt AB för vinterväghållning säsongen 2023-2024. Läs mer om plogning, sandning och vad du som fastighetsägare kan tänka på när snön kommer. Se länk nedan till sidan Skötsel av vägar. 

191 stolpar vägbelysning


På sidan "Vägbelysning" kan du läsa mer om vägföreningens gatubelysning och om olika typer av led-belysning. Där hittar du också en karta över föreningens samtliga stolpar och armaturer. 

Vägföreningen har cirka 400 medlemmar och ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

KONTAKTA STYRELSEN


Har du någon fråga eller förslag till styrelsen är du varmt välkommen att höra av dig. Styrelsen träffas 6-8 gånger per år och du är vamt välkommen att närsomhelst höra av dig med förslag eller frågor. 

Skicka mejl via knappen nedan. VÄGUNDERHÅLL

Föreningen ansvarar för snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Skötsel och underhåll av vägarna samordnas av vägfogden. Vill du felanmäla eller ställa en fråga om vägskötsel, klicka på knappen nedan.

Protokoll från föreningsstämman 2023

Den 20 april hölls den årliga föreningsstämman. Protokollet och övriga dokument hittar du via länken nedan. 


unsplash