Start

Vägförening för dig som bor i Vik, Fruvik och Torshäll.


FÖRENINGSSTÄMMA - VÄLKOMMEN DEN 17 JUNI 2021

Vik-Fruviks vägförening håller ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2021 kl 18.30.

Lokal: Sjöliden.


Möjlighet att delta digitalt 
Medlem som önskar delta på stämman digitalt kan göra det genom att logga in via länk som läggs ut här på föreningens hemsida.


Kallelse med dagordning, länk till pdf-dokument


Motioner lämnas senast den 18 maj 2021

Tiden för att lämna motioner till föreningsstämman har utsträckts till 2021-05-18. Motioner skickas till ordförande@vik-fruvik.se


VÄGUNDERHÅLL

Föreningen ansvarar för snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Skötsel och underhåll av vägarna samordnas av vägfogden. Vill du felanmäla eller ställa en fråga om vägskötsel, klicka på knappen nedan.

VAD GÄLLER FÖR BUSKAR OCH TRÄD

Här finns information om vad som gäller vid utfarter, för staket och tomter vid gator för att sikten ska vara bra för alla trafikanter i området.

Vägföreningen har cirka 400 medlemmar och ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

VÄGBELYSNING

Under vår och höst sker översyn av belysningen liksom utbyte av  felanmäld belysning.  Undantag kan göras när så är påkallat, främst då av trafiksäkerhetsskäl. 

Anmäl trasig beslysning eller andra belysningsfrågor till belysningsansvarig via länken nedan.