Start

Vägförening för dig som bor i Vik, Fruvik och Torshäll.


FÖRENINGSSTÄMMA  DEN 17 JUNI 2021 - TACK ALLA NI SOM DELTOG!

Vik-Fruviks vägförening höll ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2021 kl 18.30.


Mötet hölls i Sjöliden och det var också möjligt att delta digitalt. Stort tack till alla engagerade medlemmar som var med på mötet. Via länken nedan finns protokollet från föreningsstämman och andra dokument.


Protokoll från föreningsstämma och övriga dokument >> Styrelsen önskar en trevlig sommar!VÄGUNDERHÅLL

Föreningen ansvarar för snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Skötsel och underhåll av vägarna samordnas av vägfogden. Vill du felanmäla eller ställa en fråga om vägskötsel, klicka på knappen nedan.

VAD GÄLLER FÖR BUSKAR OCH TRÄD

Här finns information om vad som gäller vid utfarter, för staket och tomter vid gator för att sikten ska vara bra för alla trafikanter i området.

Vägföreningen har cirka 400 medlemmar och ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

VÄGBELYSNINGEN I VIK LYSER IGENGatubelysningen i vissa delar av Vik lyser nu som den ska. Några enstaka stolpar lyser fortfarande inte men i övrigt lyser alla stolpar som de ska.


Augusti, 2021
VÄGBELYSNING

Under vår och höst sker översyn av belysningen liksom utbyte av  felanmäld belysning.  Undantag kan göras när så är påkallat, främst då av trafiksäkerhetsskäl. 

Anmäl trasig beslysning eller andra belysningsfrågor till belysningsansvarig via länken nedan.