Kontakt

Kontaktuppgifter

Har du någonfråga eller förslag som rör vägarna i föreningen är du varmt välkommen att höra av dig.

Vägbelysning

Frågor avseende vägbelysning och anmälan av trasiga lampor sker till belysningsanvarige.

Vägunderhåll

Frågor avseende vägunderhåll, som tex sopning, plogning och lagning av gropar hanteras av vägfogden.

Avtal, ekonomi och föreningsärenden

Frågor som rör föreningen och till styrelsen samordnas via ordföranden.