Skötsel av vägar

Vanliga frågor om vägskötsel

Här publicerar vi vanliga frågor som kommer till vägföreningen angående vägskötsel.Belysning

Vägföreningen ansvarar för vägbelysningen inom föreningens vägnät. Vi inventerar belysningens status och byter lampor där det behövs. Inför den mörkare årstiden görs alltid en genomgång av stolparnas och lampornas skick. 


  • Styrelsen har tagit fram en plan för belysningen som du kan läsa om i dokumentet Prioriterad gatubelysning kan du läsa om vad som prioriteras.

  • Karta över belysningen - via länken nedan finns en karta föreningens vägbelysning. Samtliga belysningsstolpar finns med och har ett unikt nummer. Vägbelysningskarta


  • Anmäl trasiga lampor till belysningsansvarige. Kontaktuppgifter vägbelysningBuskar, sly och grenar som växer över trottoarer och vägar

För att ha en god trafiksäkerhet i föreningens områden vädjar styrelsen till samtliga fastighetsägare att röja bort buskar, sly och grenar som växer ut från fastigheten. Det är respektive fastighetsägares ansvar att röja växtlighet som växer över diken, trottoarer och vägar.
Läs mer på sidan Klipp för fri sikt


Snöskottning och sandning 

Styrelsen har beslutat att anlita Kentas Last & Schakt AB för vinterväghållning. De plogar och sandar utifrån vad vädret kräver.


Sopning av vägar och trottoarer

Varje vår sopas och städas våra vägar och trottoarer. Arbetet påbörjas så snart

det kan bedömas att risken för snöfall och nattforst är minimal. Det är ur 

trafiksäkerhetssynpunkt inte lämpligt att sopa bort sanden om kraftigt snöfall kan 

förväntas. Det går inte hellre att sopa bort sanden om temperaturen understiger noll

grader. Då frysen sanden och kan inte sopas upp. Sopning och städning 

av vägar och trottoarer ska vara slutförd senast den 30 april varje år.