Start

Vägförening för dig som bor i Vik, Fruvik och Torshäll.


Vägföreningen har cirka 400 medlemmar och ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

VÄGBELYSNING

Anmäl trasig belysning eller andra belysningsfrågor via länken nedan. Frågor om belysning samordnas av belysningsansvarige.
Planen för föreningens gatubelysning finns att läsa i rapporten
Prioriterad vägbelysning (länk till dokument)

FÖRENINGSSTÄMMA 


Nu finns protokollet från föreningsstämman att läsa eller ladda ner. Samtliga underlag till föreningsstämman hittar du via länken nedan. 


Protokoll föreningsstämman 2020


Tack alla ni som kom på föreningsstämman den 28 mars!
Sopning av vägar


Sopning av föreningens vägar kommer att påbörjas efter påsk. 


VÄGUNDERHÅLL

Föreningen ansvarar för snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Skötsel och underhåll av vägarna samordnas av vägfogden. Vill du felanmäla eller ställa en fråga om vägskötsel, klicka på knappen nedan.

AKTUELLA VÄGÄRENDEN


Snöskottning och annan vinterväghållning 2019/2020


Beslut att anlita Kentas Last & Schakt AB för vinterväghållningen  2019/2020.  

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen träffas cirka 6-8 gånger per år. Varje år på våren gör styrelsen en så kallad vägsyn då samtliga vägar inom föreningen besiktigas.
Har du någon fråga till styrelsen skicka den till ordförande via knappen nedan. 

Vanliga frågor samlar vi under sidan "Frågor och svar. På sidan "Styrelse" hittar du styrelsens sammansättning.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Röj bort buskar, sly och grenar = god trafiksäkerhet


För att ha en god trafiksäkerhet i föreningens områden vädjar styrelsen vädjar till samtliga fastighetsägare att röja bort buskar, sly och grenar som växer ut från fastigheten.

Läs mer om vägskötsel och vad vi kan göra tillsammans >>

Postadress: Vik-fruvik vägförening,
c/o Henrik Johnson,
Silverängsvägen 12,
139 35 Värmdö

Copyright @ All Rights Reserved