Belysning

Vägbelysning

Här publicerar vi vanliga frågor som kommer till vägföreningen angående vägskötsel.Buskar, sly och grenar som växer över trottoarer och vägar

För att ha en god trafiksäkerhet i föreningens områden vädjar styrelsen till samtliga fastighetsägare att röja bort buskar, sly och grenar som växer ut från fastigheten. Det är respektive fastighetsägares ansvar att röja växtlighet som växer över diken, trottoarer och vägar.


Sopning av vägar och trottoarer

Varje vår sopas och städas våra vägar och trottoarer. Arbetet påbörjas så snart

det kan bedömas att risken för snöfall och nattforst är minimal. Det är ur 

trafiksäkerhetssynpunkt inte lämpligt att sopa bort sanden om kraftigt snöfall kan 

förväntas. Det går inte hellre att sopa bort sanden om temperaturen understiger noll

grader. Då frysen sanden och kan inte sopas upp. Sopning och städning 

av vägar och trottoarer ska vara slutförd senast den 30 april varje år.

Belysning


Vägföreningen ansvarar för vägbelysningen inom föreningens vägnät. Vi inventerar belysningens status och byter lampor där det behövs. Inför den mörkare årstiden görs alltid en genomgång av stolparnas och lampornas skick. 

 

För att ha en hög standard på vägbelysningen och  kunna åtgärda fel samt brister så snart som möjligt, behöver vi din hjälp med att rapportera in de fel som upptäcks.

 


l

Postadress: Vik-fruvik vägförening,
c/o Henrik Johnson,
Silverängsvägen 12,
139 35 Värmdö

Copyright @ All Rights Reserved